főoldal  

tevékenységek

1 Tájékoztatás és nyilvánossági munka

1.1. Tevékenység: Arculat és sablonok
Logó és projektarculat, valamint dokumentum- és prezentációs sablon elkészítése

LOGO
1.2. Tevékenység: Média és információs anyagok
Legalább három Iránymutatás (brossúra) elkészítése különböző stakeholder-csoportok számára (önkormányzatok, bevásárló-központok működtetői, „helyi ellátók”); a projekt eredményeinek publikálása egy szakmai cikk és egy záróbeszámoló keretében

Bemutatkozó kiadvány

Ajánlások

Határon átnyúló ajánlás

Falubusz

1.3. Tevékenység: stakeholder-találkozó / tapasztalatcsere
Műhelytalálkozó megszervezése és lebonyolítása stakeholderek számára a határon átnyúló bevásárló közlekedés témájában (pl. önkormányzati képviselők, szállítási vállalatok, kiskereskedelem / kamara képviselői), kiválasztott stakeholderekkel kétoldalú találkozó

2 Projekt- és pénzügyi menedzsment

2.1. Tevékenység: Projektindítás

Szerződéskötés megszervezése, kontaktlisták összeállítása, időterv összeállítása a mérföldkövekkel együtt, kommunikációs terv összeállítása, szervezeti struktúra felállítása
2.2. Tevékenység: Projektkoordináció

Minőségirányítás, projektkontrolling, tramsznacionális partnertalálkozók szervezése, lebonyolítása és utógondozása, az eredmények monitorozása és vizsgálata, kapcsolattartás az AT-HU programban szereplő JTS-el

2.3. Tevékenység: Folyamatos költségvetés- és pénzügyi ellenőrzés
Transznacionális pénzügyi jelentések készítése, költségvetési módosítások monitorozása

2.4. Tevékenység: Jelentéstétel
Projektszintű előrehaladási jelentések elkészítése, zárójelentés összeállítása

 

3 A térségek közötti bevásárlói közlekedési magatartásra vonatkozó adatgyűjtés

A határon átnyúló (napi / tartós fogyasztási cikkek beszerzését célzó) bevásárló közlekedésre vonatkozó információk alapján az igényekről és a közlekedési szokásokról szóló (forrás- és cél-alapú) empirikus felmérés készül. A lekérdezés a határ két oldalán lévő településeken (Szombathely, Mosonmagyaróvár, Oberwart és Parndorf) található bevásárlóközpontokban párhuzamosan történik.

A lekérdezést a bevásárlóközpontok üzemeltetőivel történt egyeztetés alapján a magyar projektpartner végzi.

Az eredmények feldolgozása után egy jelentésben kerül összefoglalásra.

Előzetes tanulmány

Kérdőív HU

Kérdőív DE

Bevásárlóközponti elemzés

4 A közlekedési magatartás felmérése a helyi bevásárló közlekedés – „helyi ellátás” viszonylatában

A helyi bevásárló közlekedés igényeinek és közlekedési szokásainak megismerése érdekében a projektpartnerek egyes kijelölt településeken háztartásokat kérdeznek le. A Bécsi Egyetem 20 hallgatója 14 településen több mint 300 burgenlandi lakossal készít interjút a magyar határ mentén.

Ezzel párhuzamosan határ menti magyar településeken is folyik a lekérdezés. Az eredmények alapján célzott ajánlatok kerülnek kidolgozásra a térség lakosai számára, ill. a már meglévő ajánlatokat is hozzáigazítják a bevásárló közlekedés egyedi igényeihez (ld. WP5, WP6).

Előzetes felmérés

Kérdőív _HU

Kérdőív DE

Elemzés

Final report_Austria

5 Ajánlások és iránymutatások

A két lekérdezés eredményeiből ajánlások és konkrét cselekvési tervek kerülnek levezetésre. Ezeknek az lesz a feladata, hogy kibővítsék a helyi, a regionális és a határon átnyúló bevásárló közlekedés meglévő irányvonalait és koncepcióit. Az ajánlások a mobilitási ajánlatok kifejlesztésére, ill. alkalmazására, továbbá azok finanszírozására, ill. támogatási lehetőségeire vonatkoznak. Az érintettek műhelytalálkozókon tárgyalják meg és konkretizálják az ajánlásokat. Ezek során intenzív tapasztalatcserére kerül sor a megoldási lehetőségekről, mind az osztrák, mind pedig a magyar oldalon.

Ajánlások és iránymutatások

EMAH tanulmány kiegészítése

Mikro-ÖV tanulmány

Bevásárlási tanulmány

6 Pilot projektek kifejlesztése

Helyi szinten az ajánlatok a helyi mobilitás feltételeit hivatottak javítani és ezáltal a még meglévő „helyi ellátók” gazdasági alapját kívánja fenntartani. A mobilitás és a helyi ellátás együttes biztosítása növekvő társadalmi jelentőséggel bír mindenekelőtt a változó demográfiai feltételek (különösen a vidékies térségek lakosságának elöregedése) miatt.

A regionális szinten meglévő, ill. tervezés alatt álló (pl. a GREMO, ill. a Grenzbahn projektek során kifejlesztett) közösségi közlekedési ajánlatokon úgy kell javítani, hogy az érintettek számára teremtsék meg annak a lehetőségét, hogy a bevásárlást busszal vagy vonattal is el tudják intézni, és egyben a bevásárló közlekedés feltárt, különleges igényeinek is megfeleljenek.

A pilot projektek kifejlesztése során elvárt, hogy szinergiák jöjjenek létre a már meglévő mobilitási ajánlatokkal és a támogatási programokkal.         

A helyi és regionális műhelytalálkozók keretében meg kell vizsgálni a fenti intézkedések megvalósítási lehetőségeit. A helyi és regionális szintek felelős szereplőivel együttműködve kell a megvalósítás első lépéseit megtenni.

Határon átnyúló pilot

Falubusz pilot

Utazzon telekocsival az oszkar.com segítségével!